No esperem més,
avancem la tornada a l'escola!


Saps com fer classe amb tot l'alumnat del teu CENTRE en menys de 48 hores?

AMPA, vols oferir espais de grup per a alumnes i famílies?

Voleu que els vostres fills i filles puguin continuar el curs? FAMíLIES, podem fer-ho...
Avalua Learning
Feature

Nous cercles

Espais formals i informals per potenciar la socializació dels nostres fills en petits grups o gran grup, amb la seva classe i sense que el COVI-19 els impedeixi que tinguin relació amb els seus amics i amigues.

Feature

5 passos

En cinc passos i en menys de 48 hores podem generar un sistema de comunicació per videoconferència per un suport de continguts per a poder realitzar des de les classes formals fins a espais de joc i temps lliure.

Feature

Mira on arribem en una setmana

En una setmana creem la plataforma, el lloc on compartir els continguts, les sales de videoconferència on realitzar les activitats, així com els espais on realitzar les formacions a personal dels centres, professors, famílies i alumnes.

A més a més, a mida que anem adquirint més experiència facilitem novas dinàmiques tant per a profesors como per alumnes:

  • Grabació de sessions per a que puguin recuperar els no assistents.
  • Activitats grupals gamificades.
  • Evaluació competencial de tot el treball realitzat.
  • Dinàmiques realitzades a classe normal traslladades al món digital.
  • ...