FAQS

 • Això dóna més feina als professors?

  Tot i que sí que és cert que l'inici pot semblar que dóna més feina als professors, aquesta afirmació no és certa a mig i llarg termini. Inicialment s'hauran de determinar quins són els indicadors de competències que s'hauran d'avaluar al llarg del curs, en els diferents trimestres. Això comportarà una dura feina pel professorat.

  Però ho podriem veure no com un augment de feina sino com un trasllat en el moment de fer la feina, ja que després d'haver fet aquesta inversió de treball inicial després la feina serà molt més simple. A més podriem dir que aquesta feina inicial és implícita amb el canvi en la forma d'avaluar (competencialment) i no per l'eina adptada per fer-ho. Així que aquesta feina s'haurà de fer igualmentun moment o altre. Posats a fer-ho, fem-ho amb una eina que ens ho faciliti.

  A mig termini (i sobretot a llarg termini) els professors es podran aprofitar de tots els indicadors competencials utilitzats en cursos anteriors, no només per ells sino també per altres professors, que restaran classificats en els repositoris d'indicadors. Una gran part de la feina serà reaprofitada i només caldrà afegir les especificitats del nou curs (que alhora posdran ser reaprofitats el següent curs).

  A més inicialment es podran consultar indicadors de competències ja creats per altres centres en cursos anteriors, sempre que aquests accedeixin a cedir aquesta informació. El coneixement compartit no té fronteres. • Es pot fer servir tant a secundària com a primària?

  L'avaluació competencial és aplicable tant a primària, com a secundària, com a qualsevol acció d'ensenyament-aprenentatge. Saber descriure indicadors competencials que seràn observats a través de diferents tècniques (activitats, proves, observació directa,...) i avaluats ajuda molt a entendre els objectius de l'acció formativa.

  El que sí és cert és que, i centrant-nos més en Avalua, a certes edats els nens poden no estar preparats encara per autoavaluar-se i molt menys argumentar-ho. Doncs bé, en aquest cas que no ho facin. Però l'acccés a aquesta informació per part d'altres professors (per contrastar o validar actituds i aptituds) o del mateixos familiars per animar, fomentar l'estudi o reforçar coneixements pot ser molt útil. • On está allotjada l'aplicació?

  Avalu@cció prepara en una màquina virtual d'un servidor la infrastructura i les aplicacions necessàries per poder utilitzar Avalua (professors, alumnes i famílies i administració).

  Caldrà configurar la redirecció d'un domini (amb 4 subdominis) a aquestes aplicacions. Això ho pot fer el centre directament si ja és qui gestiona els dominis. Si no Avalu@cció us ajudarà en aquest procés.

  Si el centre vol hostatjar l'aplicació en servidors propis, aquests hauran de tenir les característiques necessàries, i s'haurà d'habilitar accés a Avalu@cció per a poder connectar en qualsevol moment a aquests servidor per a poder fer un bon manteniment i actualització quan calgui. • Què necessitem per posar-ho en marxa?

  Per començar caldra que tingueu un domini i crear 4 subdominis. Si no sabeu com fer-ho us assessorem.

  Després necessitarem informació diversa: alumnes, professors, àmbits, matèries, escales de valors, quins alumnes estan matriculats de què, quins professors imparteixen què, coordinadors, etc... Tot això us ho detallarem en el moment de preparar l'entorn.

  Per últim, decidir algunes coses com per exemple qui farà durant el curs la gestió de substitucions, canvis de matriculacions, canvis de ponderació dels blocs avaluatius, etc... Ho pot fer personal del centre o si no es vol aquesta feina, Avalu@cció pot assumir-ho (paquet de manteniment en el pressupost). Contacta amb nosaltres i t'ho expliquem en detall. • Quin cost té?

  D'entrada l'utilitació del software va lligat a una llicència de 8 a 12 € per alumne i any (o curs).

  A aquest concepte cal afegir-hi altres costos:

  • Implantació: preparar tota la infrastructura, gestions de dominis i certificats, agafar tot el conjunt de dades que es demanen inicialment i carregar-lo adequadament a la base de dades, etc... Depenent del volum de les dades pot variar (orientativament de 90€ a 300€ un cop)
  • Cost opcional de manteniment o gestió. Si el centre, a través del mòdul d'administració, assumeix la feina de gestionar usuaris, matrícules, substitucions, etc...no té cap cost. Si ho ha de fer Avalu@cció, dependrà del volum del centre per determinar el cost que pot representar (orientativament de 0€ a 30€ mensuals)
  Tot i així el millor és contactar amb nosaltres i explicar les característiques particulras del centre. Ens ajustarem el màxim possible a les necessitats i possibilitats. • Qui realitza la gestió d'usuaris, àmbits, matèries, matrícules, assignacions de professors, substitucions,...

  Hi ha dues possibilitats:

  • El centre: Es poden designar les persones necessàries per fer aquestes tasques dins del mateix centre. En cas de dubtes o incidències sempre hi serem al darrea assessorant.
  • Avalu@cció: Si el centre no es vol fer càrrec d'aquestes tasques, nosaltres oferim un paquet de manteniment mensual, el cost del qual dependrà del volum i característiques del centre. • Està preparat per treballar per projectes?

  Sí. De fet l'inici del projecte va ser un encàrrec d'un centre que treballa per projectes. Contacta amb nosaltres i t'expliquem de quina manera es pot adaptar al vostre funcionament. • Què passa amb la LOPD?

  Avalu@cció vol cumplir totalment amb la LOPD. Contacta amb nosaltres i t'expliquem què s'ha de fer per estar tots tranquils. • Podem demanar una videoconferència per a tenir informació més detallada o fer una demostració?

  I tant! Contacta amb nosaltres i quedem el moment que vagi millor per tal de veure plegats Avalua i respondre totes les teves preguntes. • Això implica un altre sistema d'usuaris diferent als que ja té el centre?

  Dependrà del que s'estigui utlilitzant al centre. La idea és que cada usuari pugui identificar-se amb un compte de correu electrònic, que ja identifica a cada usuari, i així no haver de recordar usuaris diferents. • Té aplicació per mòbil?

  Ara mateix Avalua no té cap aplicació nativa per mòbil tot i que és un dels nostres objectius a curt termini. • Es pot utilitzar des d'una tauleta?

  Sí, tot i no haver-hi cap App nativa, es pot utilitzar des d'un navegador de la tauleta. De fet hi ha algun centre on tots els alumnes hi accedeixen mitjançant tauleta. • Sóm un centre molt petit i molt presencial, ja que ens veiem cada dia.

  Per molt que el dia a dia permeti l'interacció entre famílies i professors, Avalua pot ser molt útil, ja que és on es reflexa l'estat d'assoliment dels indicadors determinats, i això no és només una conversa sino un lloc de referència i consulta de l'evolució de l'alumne.

  És més que un traspàs d'informació. És el marc de treball dels professors pel que fa a l'avaluació competencial. • Teniu metodòlegs o formadors que puguin formar-nos en avaluació competencial, i/o guiar-nos en el procés de canvi?

  Sí, estem en contacte amb metodòlegs específics en el tema de l'avaluació competencial. Contacta amb nosaltres i explica'ns què necessites.'

Contacta amb nosaltres

Tant si vols demanar informació com si ja has decidit i vols concretar... contacta amb nosaltres. En breu ens posarem en contacte amb tu.

info@avaluaccio.com
(+34) 679562566
@_avaluaccio