Ajuts al Projecte Educatiu
 • Eina de seguiment de programacions

  Cada professor fa la seva feina i realitza la seva programació didàctica. I la seva planificació de l'avaluació. Avalua permet als responsables de coordinació pedagògica fer un seguiment d'allò planificat.
  Facilita el seguiment de QUÈ i COM i QUAN s'està avaluant en cada matèria o àmbit. • Eina per poder contrastar les qualificacions dels professors amb les opinions dels alumnes

  Avalua dóna veu als estudiants per a que també s'autoavaluïn. És essencial contrastar les observacions del professor amb les de l'alumne, de forma argumentada. Dóna més força a l'avaluació final determinada en cas de coincidència. La no coincidència obre possibilitats de diàleg professorat-alumnmat, fent d'Avalua una eina per l'avaluació formadora. • Eina de seguiment i anàlisi de resultats. Estadístiques.

  Com a equip directiu, sempre és bo poder passar d'un vista d'ocell (big picture) al detall d'aquelles coses que afecten a la nostra feina. L'avaluació dels alumnes del centre n'és una. Saber per cada trimestre i al final del curs l'assoliment general de les competències de l'alumnat, per nivell, per àmbit, per matèria, veure quants suspesos, quines matèries s'aproven menys, etc... Tot això és informació molt útil. • Projecte integrador de la comunitat: alumnes (i familiars) també donen el seu parer

  Ja s'ha comentat que Avalua fa partíceps els alumnes en la tasca avaluativa oferint-los la possibilitat de autoavaluar-se cada indicador proposat pel professor de forma argumentada. Perquè no permetre que els familiars de l'alumne puguin seguir també el procés avaluatiu del seu fill/a. Veure com va avançant l'avaluació dels indicadors competencials de l'alumne per part del professor, dóna consciència d'aquest procés i estalvia sorpreses inesperades. • Centralització i còpia de seguretat de la informació avaluativa del centre.

  On guardem la informació de les avaluacions de l'alumnat? Només les qualificacions finals o guardem la informació d'on surt aquella qualificació final? En tenim còpies de seguretat? Avalua ofereix un lloc on tenir tota aquesta informació centralitzada, i alhora realitza còpies de seguretat. • Portafolis digital avaluatiu de l'estada dels alumnes al centre.

  No es tracta només d'una eina d'avaluació que quan acaba el curs ja està. Avalua és un portafolis digital de competències assolides al llarg de tota l'estada d'un alumne en el centre. Aquesta informació és consultable en qualsevol moment tant per l'alumne com pels seus professors, cordinadors, orientadors i tutors. • Eina de seguiment i anàlisi de situacions anòmales

  Sempre hi ha hagut casos d'alumnes que puntualment tenen comportament diferents de l'habitual degut motius diversos: problemes a casa, amb els amics,... Poder comparar indicadors determinats amb l'històric de l'alumne permet detectar amb més rapidesa aquests casos... Avalua és un portafolis digital de competències avaluatives, i com a portafolis té informació de cursos anteriors per poder ser consultat. • Obté les qualificacions de resum

  Paral·lelament a l'avaluació per indicadors, permet obtenir una qualificació resum de cada matèria segons unes ponderacions configurables per cada matìa/àmbit. Aquestes qualificacions són exportables a un full de càlcul. Sí, són les qualificacions que caldrà passar a l'Esfer@.

Tornar

Contacta amb nosaltres

Tant si vols demanar informació com si ja has decidit i vols concretar... contacta amb nosaltres. En breu ens posarem en contacte amb tu.

info@avaluaccio.com
(+34) 679562566
@_avaluaccio