Avantatges per als Alumnes i Famílies

Alumnes

 • Informació subministrada sobre els indicadors que se li avaluaran.

  Per als alumnes, saber què s'espera que assoleixin, i quins indicadors se'ls avaluarà per saber si aconsegueixen les competències programades pot ser molt interessant, així com aclaridor a l'hora de entendre una avaluació final. • Seguiment de l'avaluació continua realitzada per cada indicador

  A més de saber quins són els indicadors que se li avaluara a través de les diferents activitats, proves i observacions, podran anar veient la avaluació contínua dels mateixos. Això els pot ajudar a veure si l'esforç que hi estan posant és suficient o no. • Possibilitat de donar la opinió i argumentar-la sobre l'avaluació dels indicadors.

  L'alumne té una part important en el seu procés d'avaluació. Ha de ser conscient, segons el què ha treballat i com ho ha treballat, de l'assoliment o no de les competències avaluades. Avalua permet contrastar l'opinió de l'alumne sobre l'avaluació d'un indicador amb la del professor. Cadascú podrà aportar la seva argumentació de perquè ho veu de determinada manera. Finalment, sempre la qualificació del professor és la vàlida per a calcular les qualificacions finals. • Deslocalització de la informació

  El fet de que Avalua sigui una plataforma web, possibilita el fet de que es pugui accedir a tot el sistema d'avaluació competencial des de qualevol lloc a qualsevol moment. Només es necessitarà connexió a Internet.Famílies

 • Seguiment de l'avaluació contínua dels fills, en base a indicadors competencials

  Per les famílies o tutors dels alumnes, poder anar veient l'evolució de l'avaluació dels diferents indicadors dels alumnes pot fomentar l'atenció sobre aquests, el diàleg sobre temes concrets o si més no la comprensió de determinades qualificacions. • Canal de consulta i verificació de rebuda dels informes o butlletins així com de comentar-los.

  Avalua pot ser un canal més de fer arribar les qualificacions a les famílies, suministrant un sistema de digital de acceptació o acuse de rebut.Tornar

Contacta amb nosaltres

Tant si vols demanar informació com si ja has decidit i vols concretar... contacta amb nosaltres. En breu ens posarem en contacte amb tu.

info@avaluaccio.com
(+34) 679562566
@_avaluaccio